Diplomopdrætter

Jeg har i 2013-2014 gennemført Felis Danicas moduluddannelse, og i november 2014 blev jeg Diplomopdrætter:

Denne uddannelse er bygget op i 4 moduler:

Modul 1: 
Tamkattens historie
Gennemgang af den danske og internationale katte organisation
Avls- & Registreringsregler i både Danmark og Internationalt
Kattens sundhed, arvelige og smitsomme sygdomme samt ernæring

Modul 2:
Nationale og Internationale Avls- & Registreringsregler i forbindelse med kattes leveforhold, registrering af killinger mv.
Opdrætterfilosofi
Fertilitet, drægtighed, fødsler
Killingers opvækst
Salg af killinger

Modul 3: 
Genetik
Katte hold
Katte adfærd

Modul 4: 
Købeloven
Parrings- & salgskontrakter
Udstillinger
Etik og moral

Læs mere om hvad denne uddannelse indeholder her